Astronomy


Sun

Moon

Sun Moon age: 8 days, 6 hours, 22 minutes,63%
Sunrise: 7:09am
Sunset: 7:37pm
Daylight: 12:28
Moonrise: 1:42pm (28-Mar-2015)
Moonset: 3:12am (28-Mar-2015)
Waxing Gibbous
64% Illuminated


First Quarter Moon Full Moon Last Quarter Moon New Moon
First Quarter Moon Full Moon Last Quarter Moon New Moon
Fri, 27-Mar-2015 2:43am CDT
27 March 2015 07:43 GMT
Sat, 04-Apr-2015 7:05am CDT
04 April 2015 12:05 GMT
Sat, 11-Apr-2015 10:44pm CDT
12 April 2015 03:44 GMT
Sat, 18-Apr-2015 1:57pm CDT
18 April 2015 18:57 GMT


Vernal Equinox
Start of Spring
Summer Solstice
Start of Summer
Autumn Equinox
Start of Fall
Winter Solstice
Start of Winter
Start of Spring First day of Summer First day of Fall First day of Winter
Fri, 20-Mar-2015 5:45pm CDT
20 March 2015 22:45 GMT
Sun, 21-Jun-2015 11:38am CDT
21 June 2015 16:38 GMT
Wed, 23-Sep-2015 3:21am CDT
23 September 2015 08:21 GMT
Mon, 21-Dec-2015 10:48pm CST
22 December 2015 04:48 GMT